Me and my art

I have always enjoyed the aesthetic subjects in school and started to paint when I was very young. During my teenage years I took an exam in advertising and decorating skills. I began to work as a window dresser at a large department store in the south of Sweden. Later on I went to the university of Lund for an education and my profession today is Occupational therapist.

I have attended several painting courses in Sweden and in Italy I’ve learned how to use watercolor.

I prefer to use acrylic paint which is a modern material that allows you to work intensively. Sometimes I also use oil paint because it’s classic and has a connection to the historical artists. I often use watercolor for outdoor painting. I like to travel and discover new places and the aquarelle painting always keeps me company. Sometimes I use my photos to create art.

With my Haiku poems I want to give the viewer access to my feelings on the subject. But a picture can be perceived and interpreted very differently. I wish that you enjoy my art in your own way.

 

Jag har alltid tyckt om de estetiska ämnena i skolan och började måla när jag var mycket ung. Under tonåren utbildade jag mig inom reklam och dekoration. Jag började arbeta som dekoratör på ett stort varuhus i södra Sverige. Flera år senare började jag studera på Lunds Universitet och mitt yrke idag är legitimerad arbetsterapeut.

Jag har deltagit i många målarkurser i Sverige och i Italien har jag lärt mig att använda akvarellfärger.

Jag föredrar att måla med akrylfärg, ett nyare material som möjliggör att du kan arbeta intensivt. Ibland målar jag också i olja som är en klassisk teknik med anknytning till de historiska konstnärerna. Jag använder oftast akvarell när jag målar utomhus. Jag tycker om att resa och upptäcka nya platser och akvarellmåleriet håller mig alltid sällskap. Ibland använder jag mina foton för att skapa konst.

Med mina Haikudikter vill jag ge betraktaren tillgång till mina tankar och känslor som är kopplade till motivet. Men en bild kan uppfattas och tolkas på olika sätt. Jag önskar att du ska uppleva min konst på ditt eget sätt.

 

 


Thank you for visiting my website

and do pop back as more works are added all the time.

 

Tack för att du besöker min hemsida

och titta gärna in igen då nya verk tillkommer hela tiden.

Ann-Christine Jönsson


 

Most of my artworks are for sale or can be used with permission. 

If you are interested, please feel free to contact me.

De flesta av mina konstverk är till salu eller kan användas med tillstånd.

Om du är intresserad ta gärna kontakt med mig.

 

 

2 thoughts on “Me and my art

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s